Vitajte na stránke notárskeho úradu JUDr. Márie Kucharovičovej, ktorá vykonáva činnosť notárky od roku 2005.

Presťahovali sme sa!
Radi Vás privítame v našom novom sídle na Trnavskej ceste 169/60B, 821 02 Bratislava.

SLUŽBY

I. Notárske zápisnice

Kúpne, darovacie, zámenné zmluvy
Zmluvy o zriadení alebo zrušení vecného bremena
Závety, listiny o vydedení
Dohody o zúžení alebo rozšírení BSM
Exekúčne tituly

II. Osvedčovanie právne významných skutočností

Osvedčenie odpisu alebo fotokópie listiny
Osvedčenie pravosti podpisu na listine
Osvedčenie o priebehu valných zhromaždení a zasadaní právnických osôb
.

III. Notárske úschovy

Úschova peňazí
Úschova závetov
Úschova inej listiny, listinného cenného papiera
.
.

IV. Notárske centrálne registre

Register určených právnických osôb (na 2 %)
Register závetov
Register záložných práv
Register dražieb
Register listín

V. Činnosť súdneho komisára

Konanie o dedičstve

Konanie o umorení listiny
.

.

VI. Ďalšia činnosť

Poskytovanie právnych rád
Spisovanie iných listín
Zastupovanie v katastrálnom konaní
.
.