Kompletné služby pri založení obchodnej spoločnosti

 

Spoločenskú alebo zakladateľskú listinu Vám notár vyhotoví vo forme notárskej zápisnice a zabezpečí všetky náležitosti od vydania živnostenského oprávnenia na živnostenskom úrade až po návrh na zápis do obchodného registra.

Napríklad poplatok pri založení spoločnosti s r.o. s jedným spoločníkom vo výške 330 € zahŕňa:

  • spísanie zakladateľskej listiny alebo spoločenskej zmluvy vo forme notárskej zápisnice;
  • vypracovanie všetkých dokumentov, potrebných na založenie spoločnosti;
  • overenie podpisov;
  • vypracovanie a elektronické podanie návrhu na zápisu spoločnosti do obchodného registra, vrátane uhradenia poplatku za návrh.

 

Naspäť

Komentáre sú uzavreté.