Spisovanie zmlúv

 

Notár v rámci svojej činnosti na žiadosť účastníkov spisuje:

  • kúpne, darovacie, záložné, zámenné zmluvy,
  • zmluvy o zriadení alebo zániku vecného bremena,
  • zmluvy o vyporiadaní podielového spoluvlastníctva,
  • dohody o vyporiadaní bezpodielového spoluvlastníctva manželov,
  • dohody o zúžení alebo rozšírení zákonom určeného rozsahu bezpodielového spoluvlastníctva manželov,
  • zmluvy o pôžičke, zmluvy o postúpení pohľadávok

Naspäť

Komentáre sú uzavreté.