Sadzobník

Odmena notára je určená Vyhláškou Ministerstva spravodlivosti SR :

Vyhláška 31/1993 Z.z.

Odmena notára ako súdneho komisára v konaní o dedičstve

Odmena notára za notársku činnosť

Komentáre sú uzavreté.