Registrácia záložných práv


Centrálny register záložných práv je vedený Notárskou komoru SR. Notár má v tomto odvetví nasledujúce kompetencie:

  • Registrovať záložné práva na hnuteľné veci do Notárskeho centrálneho registra záložných práv
  • Vydávať úradné výpisy z Notárskeho centrálneho registra záložných práv

Zaregistrované záložné práva je možné vyhľadať na stránke NK SR www.notar.sk


Naspäť

Komentáre sú uzavreté.