Registrácia dobrovoľných dražieb


Kompetencie notára pri registrácii dobrovoľných dražieb:

  • Registrácia dražobných vyhlášok z Notárskeho centrálneho registra dražieb
  • Osvedčovanie dobrovoľných dražieb notárskou zápisnicou

O priebehu dobrovoľnej dražby notár spisuje notársku zápisnicu priamo na mieste konania dražby.

Informácie o aktuálnych dražbách je možné nájsť na stránkach Notárskej komory Slovenskej republiky www.notar.sk.


Naspäť

Komentáre sú uzavreté.