Podania na kataster

 

Pri podaniach v katastrálnom konaní využíva notár zaručený elektronický podpis, čím svojím klientom okrem času ušetrí aj finančné prostriedky na správnych poplatkoch.

návrh na vklad vlastníckeho práva: správny poplatok 33 €
návrh na zrýchlený vklad: správny poplatok 130 €
pri využití oznámenia o zamýšľanom návrhu na vklad sa vyššie uvedený poplatok ešte znižuje o 15 €

 

Naspäť

Komentáre sú uzavreté.