Mobilná kancelária

 

Notár alebo notárom poverený zamestnanec môže prostredníctvom mobilnej kancelárie poskytovať notárske služby (osvedčovanie pravosti podpisov) na vopred dohodnutom mieste podľa potreby klienta.

 

Komentáre sú uzavreté.