Ďalšia činnosť

 

Notár na žiadosť účastníka môže vykonávať aj ďalšiu činnosť:

a) poskytovať právne rady,

b) spisovať iné listiny napr. v obchodných veciach – zakladateľské listiny, spoločenské zmluvy, vyhlásenia zakladateľov, vyhlásenia správcu vkladu, podpisové vzory, návrhy na zápis spoločnosti ( na zmeny v obchodnej spoločnosti) do obchodného registra atď,

c) vykonávať správu majetku a zastupovať v súvislosti so správou majetku.

Naspäť

Komentáre sú uzavreté.